Digital Protetik

Digital Protetik

Andelen digitala avtryck är något som ständigt ökar. Vi har mångårig erfarenhet av att jobba digitalt och tar emot filer från de flesta intraorala skannrar som finns på marknaden.

Slå gärna en signal för diskussion.